Allmänna villkor

Personuppgiftslagen (PUL)

Genom att fylla i mina uppgifter och skicka dem till Franchise Group godkänner jag att Franchise Group behandlar informationen enl. PULs riktlinjer för att kunna administrera utskick och informationsmaterial.

E-postpolicy

Av respekt för prenumeranter på vårt nyhetsbrev gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information:Våra prenumeranters E-postadresser skall under inga omständigheter säljas, hyras ut eller på andra sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en E-postadress ej blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. I de fall då prenumeranter väljer att avsluta sin prenumeration på vårt nyhetsbrev kommer detta omedelbart och utan förbehåll att respekteras.

Senast uppdaterad

26 november 2014