Yamaha Music School - din partner inom musikutbildning

 

Vill du driva en egen musikskola genom Yamaha? Är du en musikentusiast, proffs, pedagog eller karriärväxlare? Skulle du vilja kombinera din dröm om oberoende med din "musikjobbsdröm" - och säkras av det starkaste varumärket? Tveka då inte: Här finns möjligheterna!

Om Yamaha och Yamaha Music School

Som licenspartner har du möjlighet att starta din musikskola som en YAMAHA Music School. Man kan också integrera konceptet i sin egen redan existerande musikskola, för att öppna ytterligare en inkomstkälla. YAMAHA är världsledande tillverkare av musikinstrument och hi-fi-komponenter. Så tidigt som 1954 startades också ett pilotprojekt inom musikundervisning för barn i förskoleåldern. Ur detta utvecklades YAMAHA Music School, som idag består av 600 000 elever och 20 000 lärare. En av världens största musikskolor.

Varför välja Yamaha?

Alla känner till YAMAHA - det är en av fördelarna som licenspartners kan utnyttja. Till detta kan läggas decennier av utveckling och erfarenhet, såväl som hög konsultexpertis inom musikutbildning. Våra partners får tillgång till ett globalt accepterat undervisningssystem och speciellt utvecklat material i enlighet med den senaste musikpedagogiska forskningen. Vi erbjuder kurser för barn, tonåringar och vuxna.

Yamaha Musics högkvarter ansvarar för:

 • Hjälp till finansieringsplan (inkl. investerings-, omsättnings- & kostnadsplan)
 • Reducerat startkapital genom attraktiva finansieringsvillkor för instrument och möjlighet till avbetalning
 • Utarbeta en gemensam affärsplan
 • Hjälp vid val av lokal
 • Omfattande tränings- och utbildningssystem för partners
 • Urval av lämpliga lärare genom speciella anlagstest
 • Kostnadsfria utbildningsseminarier för lärare
 • Regelbundna utbyten av erfarenhet, regelbunden information och besök på plats
 • Professionellt reklammaterial, framgångsrikt testade marknadsföringskampanjer
 • Gemensam webbplats
 • Detaljerad systemhandbok

 

Eget kapital:

Eget kapital är de medel som grundaren av ett företag måste skjuta in för att kunna komma i åtnjutande av lånat kapital. De fastställda proportionerna varierar mellan 15% och 25%, beroende på bransch.

Anslutningsavgift:

Anslutningsavgiften innebär för franchisegivaren en förskottsbetalning för varumärkesbyggnaden, varumärkeskännedom och systemutveckling. Beloppet är avhängigt utförda investeringar, know-how och support från Franchise- eller licensgivaren innan verksamheten påbörjas av partnern.

Löpande licensavgift:

Licens- eller franchiseavgift betalas för det stöd och den support partner åtnjuter från licens-/franchisegivaren efter att verksamheten startats. Den månatliga omsättningen används ofta som beräkningsunderlag. Licensavgiften ligger på 6% - 10%.

 

Yamaha Music School