Bli Franchisetagare till Boman Express Logistics

 

VI SKA BLI SVERIGES LEDANDE franchise inom express- och bud- transporter. Expressbud innebär ofta kort framförhållning och snabba ryck. Många gånger innebär det också att du kör en tom lastbil på det ena eller andra hållet. Det gör lönsamheten sämre och möjligheten att skala upp en verksamhet svårare. Det ska vi ändra på genom ett effek- tivt samarbete oss emellan.

 

SOM FRANCHISETAGARE inom Boman Express äger du din egen verk- samhet. På så vis styr du helt och hållet över din vardag. Det specielIa med vårt franchise är att vi ser gemenskap som det allra viktigaste, där du som franchisetagare kommer ha ett stort inflytande kring vilka vägar vi tar i framtiden.

 

Dessutom har vi alltid ett team redo att hjälpa dig med de vardagliga utmaningar du ställs inför. För oavsett om din kärlek ligger i att vara din egen, planera körningar eller att själv ratta bilen, så har du alltid stöd och erfarenhet runt hörnet.

För det är först när du lyckats som vi lyckas.

 

FÖR INVESTERINGEN I FRANCHISERÄTTIGHETEN får du franchisemodellen, affärsmodellen och flera olika komponenter. Bland annat ett uppstartspaket så du kommer igång direkt, web-baserad handbok för kontinuerlig utbildning, varumärkesplattform och kvalitetssäkrade rutiner.

 

VARUMÄRKET

Ett upparbetat och väletablerat varumärke på transportmarknaden.

 

EXKLUSIVITET

Inom ett givet geografiskt område kommer du agera självständigt under namnet Boman Express Logistics. Ett område som bedöms ha tillräcklig mängd av potentiella kunder. I takt med att du växer finns möjligheten att utöka ditt geografiska upptagningsområde.

 

VEM ÄR DU?

ATT DRIVA EGET PASSAR DIG SOM GILLAR att göra det som krävs för att lyckas och kan uppskatta en större belöning i framtiden. Du är driven, håller?ett högt tempo men har en förmåga att slutföra det du tar dig an. Karaktärsdrag som doer, uthållighet och social finns hos dig. Du har en växande individualistisk drivkraft för frihet och agerande och att få utforma din egen tillvaro. Du får energi av att träffa andra människor och gillar att göra affärer.

 

VILKEN BLIR DIN UPPGIFT?

  • Äga och driva verksamheten i enlighet med konceptet
  • Skapa kundrelationer och sälja direkt till slutkund
  • Rekrytera och vara arbetsgivare åt din personal
  • Delta i våra gemensamma aktiviteter och träffar arbeta med din lokala marknadsföring

 

VILKA PRODUKTER KOMMER DU ERBJUDA?

Du kommer erbjuda dina kunder ett tjänsteutbud som är uppdelat på följande områden:

  • Expressbud — eget och inhyrt
  • Distribution — eget och inhyrt
  • Speditionslösningar

 

 

 

Boman Express Logistics