För- och nackdelar

Fördelar med att vara franchisetagare:

 • Affärsiden och konceptet är redan beprövat och framgångsrikt.
 • Det är ett mindre risktagande än att starta ett företag på egen hand.
 • Du får utbildning i hur du ska komma i gång med och driva din verksamhet.
 • Du får hjälp med marknadsföring.
 • Du får hjälp med uppföljning av försäljning och resultat.
 • Du får ett fritt och omväxlande arbete.
 • Du får många nya kontakter, ny kunskap och nya erfarenheter.
 • Du kommer snabbt igång.
 • Det är många stordriftsfördelar.
 • En franchisekedjas överlägsenhet avseende enhetligt erbjudande och marknadsföring.
 • Jämförelsematerial – benchmarking.

Nackdelar med att vara franchisetagare:

 • Det är hårt och tidskrävande arbete, särskilt under den första tiden.
 • Du tar ekonomiska risker; du binder eget och lånat kapital i företaget.
 • Du tar ett stort ansvar och får ofta fatta beslut som har betydelse för andra människor. Som franchisetagare får du hjälp och stöd från franchisegivaren i många frågor, men du måste vara beredd att själv ta ansvar för besluten.