Introduktion

Vad innebär franchise?

Definition: "Franchising innebär att någon som äger ett affärskoncept, erbjuder andra att mot ersättning få nyttja konceptet för egen affärsverksamhet."

Ett företag som nyttjar franchising drar nytta av ett stort företags alla fördelar, men kan bibehålla familjeföretagets personliga prägel och service. Det innebär en kombination av den egne företagarens effektivitet och det stora företagets stordriftsfördelar.

Franchising är idag mycket vanligare än många tror. De flesta känner till att McDonald´s, Burger King, 7-Eleven, Pressbyrån, Polarn & Pyret, The Phone House m.fl. är franchiseföretag. Däremot är det kanske mindre känt att företag som till exempel IKEA, H&M, Lindex och MAX (hamburgerestauranger) också har franchisetagare.

Vilka är franchisetagarnas främsta arbetsuppgifter?

  • Etablera och bibehålla kunder
  • Ansvara för försäljning
  • Skapa en atmosfär som är gynnsam för försäljningen
  • Välja lämpliga medarbetare och leda och motivera dem

Vad är skillnaden mellan att starta franchise och att starta ett företag som inte är franchise?

Den största skillnaden är att när du startar ett företag som inte är franchise är du mer ensam. Franchise å andra sidan innebär ett nära samarbete med franchisegivaren, ett samarbete som kommer vara lika länge som du är kvar i verksamheten. Du ingår i ett nätverk av franchisetagare med vilka du kan utbyta erfarenheter.

Det kostar mer att starta ett företag som franchisetagare när man tänker på inträdesavgiften och på serviceavgifterna men i gengäld får franchisetagaren värdefulla tillgångar som rätten att nyttja ett koncept som är beprövat och framgångsrikt, utbildning, support mm.