Bli franchisetagare inom solcellsinstallation

 

Historia

Redan 2006 bildade Olof Hansson och Roland Nilsson elinstallationsföretaget Prolekta Gotland AB. Båda hade KTH-utbildningar som elingenjörer och hade även både arbetat som utbildare och som tekniker. Olof och Roland anställde relativt omgående ett par erfarna elektriker och företaget hade snart över 15 anställda.

Redan från början dokumenterades alla strategier och metoder för hur man jobbar med hållbart och strukturerat företagande. De satte sedan stora resurser på utveckling – främst när det gäller att analysera framgångsfaktorer och hur man optimerar sina personalresurser med människan i centrum. Det ledde till att de 2016 både 2017 blev utsedda till Gasell-företag av Dagens Industri.

Under 2016 föddes idén om att sälja företagsidén vidare som franchisekoncept. Det tog lång tid av analyser och undersökningar innan franchisekonceptet lanserades publikt under hösten 2017. I samband med detta gjordes ett omtag på den grafiska profilen och företaget bytte namn till Elians. I mars 2018 vann Elians priset som ”Framtidens Franchise” på Frannygalan, föreningen Svensk Franchises årliga gala på Grand Hôtel i Stockholm.

Solceller

Allt fler solceller installeras i Sverige. Mellan 2018 och 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med cirka 70 procent. Vid slutet av 2019 uppgick det totala antalet anläggningar i Sverige till nästan 44 000 stycken, med en total installerad effekt på 698 MW.

Bli franchisetagare

Våra erfarenheter av att driva, ta initiativ och skapa engagemang har vi utvecklat till en affärsmodell som vi kallar Vinnarverkstan. Elians som franchise bygger lika mycket på affärsmodellen som på de produkter och tjänster som erbjuds under varumärket.

I kombination med ditt driv och din vision tror vi på stor gemensam framgång. Vi hjälper våra kunder med lösningar inom elteknik och främst solceller. Under 2016 föddes idén om att sälja företagsidén vidare som franchisekoncept. Ta chansen att starta eget i en växande bransch.

 

Elians Elians