Nytt franchise-erbjudande inom gasolbranschen!

 

Gasolfyllarna är en etablerad och framgångsrik kedja inom gasolbranschen med 6 egna enheter och 5 franchisetagarenheter. Verksamheten bygger på gasolpåfyllning i lösvikt vid en butik med ett brett sortiment av gasolprodukter.
Gasolfyllarna lanserar nu Gasolfyllar-konceptet – ett nytt och spännande franchisekoncept som erbjuder blivande franchisetagare affärsmöjligheten att öppna sin egen Gasolfyllar-enhet i den svenska marknaden.

Gasolfyllar-konceptet - sammanfattning

 • Ett attraktivt och komplett erbjudande till franchisetagare med ett exklusivt marknadsområde, beprövad affärsidé och förberedda affärslösningar.
 • Franchisekonceptet bygger på Gasolfyllarnas mer än 20-åriga erfarenhet av försäljning och franchiseverksamhet inom branschen.
 • Affärsverksamheten omfattar en enhet med både en gasolpåfyllningsstation och en konceptbutik som har ett brett sortiment av gasolprodukter och hög servicenivå.
 • Marknaden består av både företagskunder och privatpersoner.
 • Hög kundlojalitet och igenkänningsfaktor.
 • Potential till goda vinstmarginaler.

Starka konkurrensfaktorer är:

 • Gasol i lösvikt.
 • Pris.
 • Kunskap.
 • Enkelhet.

Franchise-erbjudandet

 • Gasolfyllar-konceptet är utformat för att drivas av franchisetagare som själva äger och ansvarar för sin enhet.
 • Varje franchisetagare får exklusivitet inom ett geografiskt område.
 • Gasolpåfyllningsstationen hyrs från Gasolfyllarna och levereras nyckelfärdig.
 • Färdiga leverantörssystem utan några pålägg eller avgifter.
 • Franchisetagaren betalar en franchiseavgift och en marknadsutvecklingsavgift som procentsatser av omsättningen samt en inträdesavgift.
 • Gasolfyllar-konceptet är fullständigt beskrivet i en detaljerad digital handbok som ges till franchisetagaren.
 • Franchisetagaren får också en omfattande utbildning tillsammans med både allmän och mer specifikt stöd och hjälp vid uppstarten och driften.
 • Franchisekonceptet omfattar också förberedda och paketerade affärslösningar som syftar till att öka franchisetagarens tids- och kostnadseffektivitet i själva verksamheten.

 

Gasolfyllarna