Bli Franchisetagare till Happie Camp

 

Vill du som egen företagare driva och sköta ett antal camps, antingen på egen mark eller på arrenderad mark? Det lämpar sig väl att göra detta på deltid och som ett komplement till din övriga verksamhet. Du bygger upp verksamheten i den storlek och i det tempo som passar dig. Vi rekommenderar att du börjar med minst tre st tält och sedan bygger ut allt eftersom.

Happie Camps affärsidé handlar om att ta tillvara på naturens höga sociala värden genom att generera intäkter som bidrar till att områden med höga naturvärden kan vårdas och värnas på ett hållbart sätt. Genom att bygga upp nätverk av privata markägare och lokala företagare, skapas tillgänglighet till avskilda lägen med höga upplevelsevärden. Skog som bidrar till välbefinnande genom trygga och bekväma naturupplevelser i det vilda. 

Franchisekonceptet innebär att erbjuda enkla men bekväma boenden i naturliga rekreationsmiljöer som bidrar till människors välmående i kontakt med naturen. En värdeskapande besöksnäring med god avkastning som utvecklar mångbruk av våra skogar på ett hållbart och värdeskapande sätt.

Vårt naturglamping-concept Happie Camp tillgängliggör äventyret och de vackrasteplatserna genom ekoturism. Vi tillhandahåller boende i form av bekväma tält med attraktivaoch avskilda lägen på skogsmark i nära anslutning till unika naturområden.Uppbyggd för att varsamt ta hänsyn till den känsliga naturen och dess omgivning samtlämna minsta möjliga avtryck. Vår resa har bara börjat.

 

 

 

Happie Camp