Vill du öppna din egen tandläkarmottagning?

 

Just White Dental Care bedriver idag en framgångsrik tandläkarklinik i Eskilstuna, som på fem år har vuxit konstant i omsättning och har en hög lönsamhet, det baserat på bara en tandläkartjänst. Verksamheten utgörs av allmän vuxentandvård, där tjänsterna består av allt ifrån traditionell tandvård till estetisk tandvård och käkkäkkirurgi med implantatoperationer, tandköttsoperationer och rotspetsoperationer.

Den framtida tillväxten kommer att ske genom att rulla ut ett licenskoncept baserat på dessa framgångsfaktorer. Affärskonceptet har under 2019 paketerats till ett licenskoncept med ett attraktivt erbjudande till licenstagare som bland annat omfattar:

  • Varumärke och varumärkesstrategi.
  • Exklusiva lokaliseringar.
  • Affärsstöds- och tilläggstjänster som underlättar uppstarten och den dagliga driften:
  • Etablerade leverantörsrelationer.
  • Digitaliserad handbok.
  • Verksamhetsutbildning och träning.
  • Marknadsföring och hemsida.
  • Uppstartspaket och stöd.
  • Kvalitetssäkring.
  • Medlemskap i Just White-kedjan.

Licenskonceptet ska bland annat möjliggöra fokus för tandläkaren så att han eller hon ska kunna bygga upp och bedriva sin tandläkarverksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt.

Visionen bakom Just White-konceptet är ”Vi ska vara den lilla kliniken med personligt bemötande och stor omsorg för tandvårdsrädda”, vilket också ska känneteckna Just White-klinikerna och deras verksamhet. Klinikerna bör därför ej baseras på mer än en till två tandläkare, en tandhygienist och en tandsköterska med receptionsansvar.

Just White-kliniken ska erbjuda allmäntandvård med fokus på mer omfattande tandvård för framförallt vuxna patienter, samt med fokus på bemötande av tandvårdsrädda patienter. Tandvården ska bland annat omfatta regelbundna undersökningar och röntgen, behandling av karies och parodontit, bettfysiologi , tandhygien samt kirurgiska behandlingar så som implantat och bettrehabiliteringar. 

Just White-konceptet är öppet för både nystartade kliniker och befintliga kliniker som vill ta del av ett etablerat varumärke och de stordriftsfördelar som en kedja erbjuder. Just White-konceptet kommer att växa genom etableringar i orter och städer över hela Sverige med målsättningen att omfatta cirka 25 – 30 kliniker på lång sikt.

 

 

 

 

 

Just White Dental Care