Bli egen företagare tillsammans med oss!

 

Som företagare hos Roofia driver du ditt eget företag -med ett starkt varumärke, bra struktur och ett beprövat arbetssätt.

Roofia består idag av ett nätverk, där varje företagare har ensamrätt inom sitt eget geografiska område, att bedriva sin verksamhet under vårt varumärke. Det mest grundläggande för samarbetet mellan dig som företagare och Roofia Franchise Sverige AB (RFS) är att vi tillsammans har som mål att uppnå bästa resultat. Vi har olika ansvar och uppgifter, men arbetar ihop mot ett gemensamt mål.

Att vara företagare inom Roofia innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Roofia, samtidigt som du har tillgång till Roofias affärskoncept, maskin- och produktportfölj, utbildningar, supportfunktioner, tekniska hjälpmedel i allt från besiktning till fakturering samt vår gemensamma marknadsföring.

Du bör själv, eller ihop med en partner, kunna investera ungefär 50.000-100.000 kr. Det totala kapitalbehovet, inklusive din egen investering, är drygt 350 000 kr Då ingår all utrustning ni kan behöva för att bedriva en verksamhet

 

Roofia