En hållbar kedja av takproffs

 

Roofia består av ett nätverk företagare som bedriver verksamhet under samma varumärke. Det mest grundläggande för samarbetet mellan dig som företagare och Roofia är att vi tillsammans har som mål att uppnå bästa resultat. Vi har olika ansvar och uppgifter, men arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.

Att vara företagare inom Roofia innebär att du driver ett eget aktiebolag under varumärket Roofia inom ditt egna geografiska område. Du har tillgång till Roofias affärskoncept, maskin- och produktportfölj, utbildningar, supportfunktioner, tekniska hjälpmedel i allt från besiktning till fakturering samt vår gemensamma marknadsföring.

Vi söker dig som vill bli egenföretagare med ett starkt koncept bakom dig. För att starta måste du ha möjlighet till ett egenkapital på ca 150.000 kronor

 

Roofia