Alert Senior får DI Gasell 2020

Alert Senior utnämnda till DI Gasell två år i rad!

Alert Senior startade verksamheten i Västerås 2014 och har sedan dess varje år vuxit och är idag etablerade med 15 kontor i landet som drivs både som franchise och som egna enheter.

-Anledningen till vår tillväxt är att både våra företags- och privatkunder förstår fördelarna med att anlita våra kompetenta, erfarna och stolta seniorer som arbetar för att de vill och kan och inte för att de måste, det tycker vi stavas ”arbetsglädje”. Detta hade inte heller varit möjligt utan våra franchisetagare och medarbetares fantastiska insats säger Niclas Hagnäs, delägare och franchiseansvarig på Alert Senior.

Läs mer på deras hemsida

Kriterier för ett Gasellföretag:

  1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7.  Sunda finanser.