Bjurfors etablerar kontor i Jönköping

I sommar öppnar Bjurfors nytt kontor i Jönköping.

– Som landets nionde största stad är Jönköping naturligtvis mycket intressant för Bjurfors storstadskoncept, säger Bjurfors Sveriges båda ägare Mats Ljung och Ola Lundqvist.

Etableringen leds av två välrenommerade Jönköpings-mäklare; Nathan Efram och Christian Österberg som nu blir nya franchisetagare inom Bjurfors-koncernen.

– Vi har båda arbetat ett antal år som mäklare i Jönköping. När vi nu bestämt oss för att öppna i egen regi kändes Bjurfors varumärke och kundkategori helt rätt att docka in i. Jönköpingsmarknaden är mycket expansiv, med mycket nyproduktion och stark inflyttning till regionen, och vi ser att vi har mycket goda möjligheter att ta marknadsandelar snabbt tack vare Bjurfors storstadskoncept som har saknats på Jönköpingsmarknaden, säger Christian Österberg.

Nathan Efram fyller i:

– Vår lokalkännedom, vårt stora kontaktnät och våra många nöjda kunder från de gångna åren blir naturliga delar av vårt erbjudande. I Bjurfors Sveriges köparregister Boagenten finns ett mycket stort antal köpklara spekulanter som söker ny bostad. Vi kommer nu även att kunna erbjuda våra säljare och köpare i Jönköping detta omfattande kontaktnät. Bjurfors finns etablerat i landets storstadsområden och det bidrar till att fånga upp flyttströmmarna där de är som starkast, både inom och mellan regioner, och det kommer självklart även att skapa fördelar för våra kunder i Jönköping.

– Vår affärsidé är att vara ledande i storstäderna och där storstadsborna tillbringar sin fritid. Vi har en tydlig expansionsplan där vi fortsätter att expandera på de orter där vi är verksamma idag och dessutom till ett antal orter i övriga landet. Jönköping, med plats nio på listan över Sveriges största städer, är helt rätt för oss. De förbättrade kommunikationerna mellan Jönköping och Göteborg har ökat attraktiviteten i regionen, och på sikt när landets nya höghastighetsbana för tåg är utbyggd och knyter ihop Jönköping med såväl Stockholm som Malmö på ett helt nytt sätt kommer det att stärka regionen än mer, säger Ola Lundqvist, vd för Bjurfors Sverige.