Ny undersökning: Svenska franchisekedjor ser ljust på framtiden!

Positiv framtidstro hos svenska franchiseföretag!

Enligt en ny undersökning gjord av HUI Research är andelen företag som ser positivt på framtiden 60 procentenheter större än de franchiseföretag som är pessimistiska, det är en ökning med 10 % från föregående år. Även omsättningsprognosen ser bra ut, svenska franchiseföretag beräknas att omsätta 250 miljoner kr 2015 jämfört med 217 miljoner 2014!

Läs mer på Svensk Franchise hemsida!