Stina Qubti från Busfrö Nytt & Bytt blev utsedd till Kalmar läns mest företagsamma människa