Uppåt för restauranger och caféer

Så mycket ökade hushållens konsumtion inom restauranger och caféer i augusti, enligt siffror från SCB.

Inom kategorin restauranger, caféer, hotell och övernattningsservice ökade hushållens konsumtion under månaden med 6,1 procent i augusti mätt i löpande priser. I fasta priser och kalenderkorrigerat låg ökningen på 2,4 procent, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

Hittills i år har hushållens konsumtion ökat med 2,2 procent i kalenderkorrigerade tal, jämfört med perioden januari-augusti 2016.

Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 2,2 procent i augusti jämfört med augusti föregående år.

Mellan augusti och juli ökade hushållens totala konsumtion med 0,4 procent i säsongrensade tal. Hushållskonsumtionen ökade med 3,2 procent under augusti 2017 jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,9 procent, i säsongrensade tal, jämfört med föregående tremånadersperiod.

Källa: Fastfoodnet